Modlitwa uwolnienia

Wolność w Jezusie

jezus ŻYje!

bóg jest światłością
A nie ma w nim ciemności

Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? (…) To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»I wyszedł zmarły, mając nogi  i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.  Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!». J 11
Komisja Doktrynalna ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) wydała dokument zatytułowany „Posługa uwalniania", watykan 2017

oficjalne stanowisko koŚcioŁa katolickiego

Uwolnienie wiąże się z niesieniem pomocy innym osobom w wyrwaniu się spod demonicznej opresji lub związania – bądź to poprzez modlitwę do Boga, bądź rozkaz skierowany bezpośrednio do demonów. Każdy, kto prowadzi dojrzałe chrześcijańskie życie, może w tym sensie służyć modlitwą uwolnienia członkom swojej rodziny, przyjaciołom, członkom wspólnoty, a niekiedy także innym, na przykład w trakcie ewangelizacji. Uwolnienie w tym sensie odbywa się w sposób nieformalny i powinny mu towarzyszyć dalsze wskazówki, które pomogą uwolnionej osobie przybliżać się do Jezusa i złożyć w Nim ufność.
dokument Komisji Doktrynalna ICCRS (fragment)
stanowisko ICCRS, Watykan 2017

kto może posługiwać modlitwą uwolnienia?

Pismo Święte oraz tradycja katolicka zawsze uznawały, że uwolnienie (to, co tradycyjnie nazywano „egzorcyzmem prostym”) może być praktykowane tak przez osoby świeckie, jak i kapłanów. Nie wynika stąd jednak, że wszyscy wierzący powinni uczestniczyć w posłudze uwolnienia. Istnieją różne poziomy zaangażowania w tę posługę, a także potrzeba mądrego duszpasterskiego prowadzenia i rozsądku w rozeznawaniu, kto powinien ją podejmować.
dokument Komisji Doktrynalna ICCRS (fragment)

modlitwa uwolnienia filmy