główny warunek:

osoba musi chcieć być wolna!

Do modlitwy uwolnienia należy się dobrze przygotować. To nie jest terapia psychologiczna, ale stanięcie w prawdzie w obecności Jezusa i Królestwa Bożego.  Stanięcie w autorytecie Jezusa przeciwko królestwu ciemności. Uwolnienie odbywa się ku pełni życia w relacji z Bogiem. To nie jest szybka recepta, aby móc dalej żyć swoim dotychczasowym życiem po swojemu.

Czy jesteś osobą gotową poddać się Bogu? Czy jesteś osobą gotową by podjąć się na zdecydowaną  walkę o wolność? Czy sprowadza Cię cierpienie? Niektórzy proszą o modlitwę z potrzeby pocieszenia z niedostatku okazywanej im uwagi, ale tak naprawdę nie chcą być wolne. Inni przychodzą by pojednać się z Bogiem i ludźmi mając pełną świadomość ataków w ich życiu przez złe duchy.  Jeśli nie jesteś w stanie wszystkiego rozeznać, po prostu spytaj się:  Czy chcę, aby Jezus mnie uwolnił, czy naprawdę chcę być wolnym?  Trzeba być przekonanym, czego się pragnie. To pomaga uświadomić sobie, co jest naprawdę  w sercu i przypomina, że zwrócenie się o pomoc jest ważną częścią procesu uwolnienia. Jezus zapytał niewidomego „Co chcesz, abym ci uczynił?” Chociaż widział jego ślepotę, znał jego cierpienie i chorobę (por. Mk 10, 51)

A zatem jak skutecznie się przygotować?

1 umówić się na modlitwę

W zakładce kontakt napisz o problemie i terminie modlitwy. Daj sobie, co najmniej dwa tygodnie na przygotowanie. Zostaw numer kontaktowy

2 spowiedź

Jeśli nie ma przeciwwskazań braku rozgrzeszenia a zniewolenie nie blokuje Twojej woli. Koniecznie idź do spowiedzi i bądź w łasce uswięcającej

3 przegląd życiA

Wróć pamięcią do przeszłości, rób notatki na temat, co może być korzeniem problemu zniewolenia. Zastanów się komu musisz przebaczyć

4 książkA

Warto a nawet to konieczne przeczytać książkę "Modlitwa uwolnienia część I" Neala Lozano. Uwolnienia zaczyna się już na etapie czytania tej książki

5 Twoje życie

Zastanów się jak wygląda Twoje życie. Czy jesteś tylko niedzielnym katolikiem? Jak wygląda twoja osobista relacja z Bogiem?

6 Bożek w życiu

Zastanów się czy w Twoim życiu są jakieś rzeczy, które oddalają Cię od Boga. Dominujące życie hobby, praca? Ile czasu dziennie przeznaczasz dla Boga?

książka, którą wypada przeczytać,
jeśli naprawdę zależy ci na uwolnieniu

Ta książka mówi nie tyle o demonach, ile o tym, iż musimy uświadomić sobie, jakie otworzyliśmy im drzwi i pokazuje, jak możemy je zamknąć.

Pisząc ją skupiłem się na uwolnieniu od złych duchów w kontekście zwykłego chrześcijańskiego życia. Wielu ludzi korzysta z pomocy psychoterapeutów, wyznaje swoje grzechy, stara się prowadzić życie skoncentrowane na Bogu i robi wszystko, co jest w ich mocy, by uwolnić się od duchowych więzów w pewnych dziedzinach swego życia, a jednak im się to nie udaje. Wielu pełnych wiary i ducha chrześcijan zmaga się z ukrywanymi grzechami, nałogami czy lękiem, którego źródło tkwi w kłamstwie przykrywającym działanie złych duchów. Być może nigdy nie przyszło im do głowy, że mogą potrzebować uwolnienia. 

Mam nadzieję, że ta książka przyczyni się do przywrócenia zrównoważonego, bezpiecznego i pełnego wiary podejścia do posługi uwalniania. Jednak moim głównym celem jest przemówienie do serc tych, którzy szukają głębszego nawrócenia ku naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Jezus jest tym, który nas wyzwala, On jest Prawdą i On powiedział, że Prawda nas wyzwoli. Neal Lozano