jezus powiedział:

W imię moje złe duchy będą wyrzucać

Posługa uwolnienia jest jednym z darów Ducha Świętego, który świadczy o obfitości łaski, jaką Bóg obdarza cały Kościół poprzez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym

Wszędzie tam, gdzie głoszona jest Ewangelia, Królestwo Boże rozprzestrzenia swoje światło i pokój, niosąc ze sobą potężną moc uzdrowienia. Spotkanie z Jezusem Chrystusem, który zmartwychwstał i żyje, przemienia ludzkie życie. Uświadamiając sobie ogrom Bożego miłosierdzia i swoją godność, osoby wierzące zaczynają wyraźniej dostrzegać w swoim życiu miejsca okryte ciemnością, które przeszkadzają im w budowaniu relacji z Bogiem i innymi ludźmi, a także doświadczaniu pełni chrześcijańskiego życia. Wielu ludzi zewangelizowanych wkrótce zaczyna uświadamiać sobie istnienie wewnętrznego oporu i problemów, które domagają się rozwiązania. Zaczynają oni dostrzegać, że istnieją duchowe więzy, które trzymają ich w niewoli, a jednocześnie doświadczają trudności czy nawet niemożności uwolnienia się od tego ciężaru. Miłość rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego od samego początku wzbudziła w Odnowie pragnienie modlitwy o uwolnienie tych osób z duchowych więzów i niesienia im pomocy w ich wewnętrznym zmaganiu. Światło, które niesie modlitwa, roztropne rozeznawanie oraz doświadczenie, pokazało, że w niektórych przypadkach duchowe związanie jest skutkiem bezpośredniego wpływu szatana. I właśnie tutaj spełnia swoją rolę posługa uwalniania. Jest ona darem Ducha Świętego, obecnym w Kościele od najwcześniejszych wieków. (ICCRS)

stanowisko ICCRS, watykan 2017

Posługa uwolnienia bezpośrednio odpowiada na duchową potrzebę wspołczesnego świata

Posługa uwalniania, choć wyraźnie różni się ona od egzorcyzmu wielkiego (tj. uroczystego) zastrzeżonego dla biskupa oraz wyznaczonych przez niego księży i opartego na odpowiednim obrzędzie – pozwala zrozumieć ogromną moc uzdrowienia i uwolnienia, jaka emanuje z osoby Jezusa, Syna Bożego, w którego Imię uwolnienie się dokonuje. Jest ona także pokrzepiającym odkryciem na nowo bogactwa naszego chrztu, który czyni każdego wierzącego członkiem ciała Chrystusowego. Misja powierzona siedemdziesięciu dwóm uczniom, którym Chrystus dał udział w swojej mocy wypędzania złych duchów, stanowi zapowiedź udziału wszystkich świeckich w głoszeniu Ewangelii i uwalnianiu ludzi spod duchowego wpływu szatana, który nęka tak wiele dusz. Posługa uwalniania bezpośrednio odpowiada na głęboką duchową potrzebę współczesnego świata. Dzięki niej wiele osób miało okazję w sposób żywy i osobisty doświadczyć prawdy o tym, że Jezus przyszedł, aby uciśnionych odsyłać wolnymi (tk 4, 18)12. Podobnie jak uwolnienie stanowiło niezbędny element ewangelizacji Kościoła pierwszych wieków tak jest nim i dziś.
fragment dokumentu Komisji Doktrynalnej ICCRS
stanowisko ICCRS, Watykan 2017

Czym jest modlitwa uwoLnienia?

Uwalnianie (zwane także egzorcyzmem zwykłym): to wysiłek na rzecz uwolnienia osoby mocą Imienia Jezus z demonicznego ucisku i związania. Uwalnianie może być przeprowadzane przez osoby świeckie, jak i kapłanów, i nie wymaga określonego zestawu modlitw czy obrzędu liturgicznego Kościoła. Określenie posługa uwalniania oznacza coś więcej niż tylko modlitwa uwolnienia, gdyż często obejmuje doprowadzenie do spotkania tej osoby z Jezusem, pomoc w wydobyciu na światło jej wewnętrznych zranień oraz przyjęcie Chrystusowego uzdrowienia uwzględnia stosowanie bezpośredniego nakazu jak i modlitwy
fragment dokumentu Komisji Doktrynalnej ICCRS