Ewangelia Św. marka 11,22

"Jezus im odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga!"

bez wiary nie ma uwolnienia

Jeśli chcemy odpowiedzieć na to pytanie o przyczyny niepowodzenia  w posłudze uwolnienia, należy wziąć pod uwagę klika rzeczy i okoliczności. To samo pytanie zadali Jezusowi uczniowie, kiedy nie udało im się wyrzucić ducha epilepsji. Czytamy (Ew. Mt 17,14-21) „Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Niego pewien człowiek i padając przed Nim na kolana, prosił: «Panie, zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić (…) Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? »On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się stąd tam!”, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i (postem).

To bardzo ważne, aby posługujący i osoba uwalniana miały wiarę, że kiedy rozkazują  duchom w imię Jezusa, muszą one wyjść. Zarówno Bóg jak i demony wiedzą czy żywa wiara jest obecna.

powody porażki uwolnienia

1 dyscyplina

Brak duchowej dyscypliny posługującego. Brak pokory i pycha. Mocny posługujący to taki , który pości i ma relację z Jezusem

2 niespełnione warunki

Brak wiary, ukrycie grzechów, brak żalu za grzechy, brak przebaczenia, brak pragnienia uwolnienia, niechęć do zmiany sposobu życia

3 Bierność

Bierność czy obojętność osoby zniewolonej. Słaba wola, brak konkretnej decyzji, brak współpracy, zmęczenie, środki odurzające, leki

4 Nauka

Niezdolność do przyjmowania nauki. Pouczanie posługującego. Podstawowym wymogiem jest przyjmowanie nauki i pouczenia od zespołu

5 Brak Ducha Świętego

Nie słuchanie przez posługującego Ducha Świętego i Jego poruszeń. Poleganie tylko na własnym doświadczeniu i działanie schematami

6 kontrola

Czasami osoba zniewolona chce kontrolować przebieg posługi według swojego planu i programu. Dyktuje warunki przyjęcia pomocy

7 Brak doświadczenia

Brak wiedzy o podstawowych zasad działania królestwa ciemności, brak wiedzy na temat uwalniania, brak chęci nauki na własnych błędach

8 Zwodzenie samego siebie

Prowadzący jest przekonany o własnej nieomylności i namaszczeniu. Kiedy jest kwestionowana czuje się zagrożona

9 Pycha i zarozumiałość

Dotyczy to zespołu posługującego, ale również osoby proszącej o modlitwę. Pycha kroczy przed upadkiem. Lekcewarzenie wroga kończy się porażką

10 opętanie

Zdarza się to bardzo bardzo rzadko. Ale kiedy mamy do czynienia z opętaniem demonicznym. Sprawę należy oddać egzorcyście wyznaczonym w diecezji